​مالکیت معنوی و حقوقی این تارنما متعلق به دبیرخانۀ ملی هنر حماسی حوزۀ هنری انقلاب اسلامی است